หน้าแรก   สินค้า   เงื่อนไขการรับประกันสินค้า   คุ้มครอง 200,000 บาท   ตรวจสอบ Yoobao ของแท้   ข่าวสาร   สถานที่จำหน่าย   แจ้งการชำระเงิน   รับสมัครตัวแทน   ติดต่อเรา 

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่สำรองภายใต้ยี่ห้อยูเบา (Yoobao)


1. ระยะเวลาการรับประกันแบตฯ 1 ปี จากวันที่ระบุในใบรับประกันสินค้า
2. รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงสายชาร์จและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
3. สินค้ารับประกันเฉพาะกรณีที่ชาร์จไม่เข้าเท่านั้น
    ♦ ชาร์จไฟบ้านไม่เข้าตัวแบตฯ
    ♦ แบตฯไม่จ่ายไฟ
    ♦ ไฟสถานะไม่แสดง
    ♦ ไฟฉายไม่ทำงาน
4. การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุดต่อเมื่อ :
    ♦ สติ๊กเกอร์รับประกันมรการชำรุดหรือสูญหายจากตัวสินค้า
    ♦ ตัวสินค้าเสียเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี
    ♦ ตัวสินค้าผ่านการโดนน้ำ ตกน้ำ หรือไฟไหม้
    ♦ ตัวสินค้ามีการตกหล่น มีร่องรอยความเสียหาย
    ♦ ตัวสินค้ามีการรื้อถอนหรือถูกดัดแปลง
5. การส่งเคลมสินค้าจะต้องส่งคืนพร้อมอุปกรณ์ทั้งกล่อง พร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบรับประกัน มาเป็นหลักฐานในการเคลม
หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 *